Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Απριλίου 2013