Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Νοεμβρίου 2013