Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Μαΐου 2013