Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του
άρθρου 95 παρ. 4 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006
τ. Α’), του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την σύγκλι-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, τους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Πύλου και
Χώρας, τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Βλαχόπουλου, Καλλιθέας, Μεταμόρφωσης,
Χανδρινού και Χρυσοκελλαριάς, του Δήμου Πύλου – Νέστορος, σε τακτική συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), την 27η Μαρτίου
2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14,00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print