Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουλίου 2013, στις 21:00