Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Απριλίου 2013