Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Οκτωβρίου 2013