Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 4 Σεπτεμβρίου 2013