Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Απριλίου 2015