Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Μαΐου 2013