Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 14-7-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20,00