Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 1η Ιουλίου 2013