Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 03.06.2015