ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 14-07-2021