Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, 10 Δεκεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου – Νέστορος, έχοντας υπόψη του
τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α.΄), σας
προσκαλεί σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, στην Πύλο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Καταστήματος Πύλου – Νέστορος (1ος όροφος), την 10η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12η Μεσημβρινή, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print