Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 6 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου – Νέστορος, έχοντας υπόψη του τις
διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α.΄), σας προσκαλεί σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση, στην Πύλο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
Πύλου – Νέστορος (1ος όροφος), την 6η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, με
τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print