ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κ.
Καφαντάρης Δημήτριος, έχοντας υπόψη του την υπ’ αριθμ. 226/3-12-2014 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-2010), σας προσκαλεί σε
δημόσια τακτική συνεδρίαση την 17η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα
11η π.μ., στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος) και στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος
όροφος – αίθουσα συνεδριάσεων) για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print