Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για την ΜΠΕ του έργου “Υδατοδρόμιο Πύλου”