ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 27-10-2014

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 3 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, προσκαλεί τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Πύλου – Νέστορος, τους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Πύλου και Χώρας, τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Βλαχόπουλου, Κορώνης, Μεθώνης, Φοινικούντας και Χανδρινού, ως και τον κ. Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοι-νότητας Αμπελοκήπων του Δήμου Πύλου – Νέστορος, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), την 27η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19,00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print