Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Οκτωβρίου 2013