Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27η Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα, ώρα 20:00