Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/4/2013