Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 1η Ιουλίου 2013 στις 20:30