ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δ.Σ. την ΔΕΥΤΕΡΑ 23-11-2015 και ώρα 19,00