ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δ.Σ. την ΤΕΤΑΡΤΗ 02-03-2016 και ώρα 18,00