ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δ.Σ. την ΤΡΙΤΗ 07-06-2016 και ώρα 15,00