ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 

«Αναβάθμιση ανακατασκευή τριών (3) παιδικών χαρών Δήμου Πύλου Νέστορος με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και λοιπού εξοπλισμού»

Ανακοινώνεται ότι  ο Δήμος Πύλου Νέστορος, ύστερα από την αριθ. 199/2014 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής και την 137/2014 Απ. Δ.Σ.  θα προβεί   στη λήψη προσφορών  με  τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης, με προεπιλογή δυο προμηθευτών,   βάσει του άρθρου  3.β , 21 και  23 του ΕΚΠΟΤΑ,  για την επιλογή αναδόχου  για το μέρος   του διαγωνισμού   για την «Αναβάθμιση ανακατασκευή τριών (3) παιδικών χαρών Δήμου Πύλου Νέστορος με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και λοιπού εξοπλισμού»,  που απέβη άγονο,  χωρίς τροποποίηση ουσιωδώς των αρχικών όρων της Διακήρυξης διαγωνισμού (180/2014 Απ. Οικ. Επιτροπής) και της υπ΄ αριθ. 15/2013  μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Πύλου Νέστορος. 

Διαβάστε εδώ τη συνέχεια

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print