ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ