ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΤΗΝ 4η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ