Πρόσκληση υπόδειξης ορίων ιδιοκτησιών για την σύνταξη πράξης τακτοποίησης – προσκύρωσης και αναλογισμού υποχρεώσεων τμημάτων