Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2019 Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ