ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”