Προσλήψεις για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του Δήμου Πύλου Νέστορος

Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου 1
«Προετοιμασία-Υποστήριξη- Τεκμηρίωση του Έργου της Επανέκθεσης» του έργου : «Επανέκθεση
Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου» με κωδικό ΜΙS 448808 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου 2 (ΕΣΠΑ):
«Αρχαιολογικές Εργασίες για την κατασκευή στεγάστρου στο ανάκτορο του Νέστορος του έργου
Κατασκευή νέου στεγάστρου προστασίας στο ανάκτορο του Νέστορος στον Άνω Εγκλιανό
Ν.Μεσσηνίας» με κωδικό ΜΙS 377016

 

Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Προστασία και
ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του ανακτόρου του Νέστορος στο λόφο του Άνω Εγκλιανού με
κωδικό MIS 322704 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι »

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print