ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ