Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών στον Δήμο Πύλου-Νέστορος

 

ΔΙα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών (Ιούλιο – Αύγουστο 2014)

σύμφωνα με: τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07

και την με αριθμ. 82/2014 απόφαση Δ.Σ.  

 

Διαβάστε την Ανακοίνωση εδώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print