Πρόταση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 9ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Τμήμα: Παράκαμψη Γιάλοβας» της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Aνακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών Και Μεταφορών Γεν. Γραμ. Υποδομών Γεν. Δ/Νση Συγκ. Υποδομών Δ/Νση Οδικών Υποδομών [Δ13], Τμήμα Μελετών & Προγραμματισμού [Α] που αφορά πρόταση κήρυξης αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης ακινήτων, για την κατασκευή του έργου:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 9ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ.

Τμήμα: Παράκαμψη Γιάλοβας» της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να λάβετε γνώση και να προβείτε στην τοιχοκόλληση αυτής στα οικεία Δημοτικά Καταστήματα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2882/2001 (Α΄17) “Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων” όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 124 παρ. 3 του ν.4070/2012 (Α΄ 82).

Η περιοχή της παρούσας απαλλοτρίωσης αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (κωδικός βάσει Εθνικού Κτηματολογίου 36) και συγκεκριμένα εντός των Διοικητικών ορίων των Δημοτικών διαμερισμάτων: Κορυφασίου (κωδικός Εθν. Κτηματολογίου 122), Πύλου (κωδικός Εθν. Κτηματολογίου 222) και Πύλας (κωδικός Εθν. Κτηματολογίου 221), του Καλλικρατικού Δήμου Πύλου-Νέστορος (με κωδικό βάσει Καλλικράτη 9257).

Απόφαση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print