ΠΡΟΤΑΣΗ Τ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ