ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ