Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών ή νομικών προσώπων προς τον Δήμο Πύλου – Νέστορος

Δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. ΦΕΚ-234/Α/23-10-14 ο Ν. 4304/14 και με το άρθρο 24 αντικαταστάθηκε το άρθρο 51 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» επαναφέροντας σε ισχύ την δυνατότητα των υπόχρεων οφειλετών να ρυθμίσουν και να καταβάλουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τους Δήμους ως εξής:

Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009.

Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1-1-2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

Διαβάστε την υπόλοιπη ανακοίνωση εδώ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print