ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Δύο ακόμα σημαντικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μεθώνη του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Έργα ιδιαίτερης σημασίας τα οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, δίνοντας λύσεις σε καθημερινά και σημαντικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος προχωρά στη διενέργεια διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης», καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί η ένταξή του συγκεκριμένου έργου στο ΕΠΠΕΡΑΑ και έχει δοθεί η έγκριση των τευχών δημοπράτησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.434.000€. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την κατασκευή του υπολειπόμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Μεθώνης, έτσι ώστε να καλυφθεί το σύνολο του δομημένου τμήματος του οικισμού αυτού και την ενοποίησή του με το υφιστάμενο δίκτυο. Το μήκος του δικτύου που θα κατασκευαστεί εκτιμάται σε 6.016 μέτρα. Το προς κατασκευή δίκτυο προβλέπεται στο σύνολό του βαρυτικό, χωρίς απαίτηση αντλιοστασίων. Προβλέπεται μόνο μικρή επέκταση στην ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση των υφιστάμενων αντλιοστασίων.

Ακόμα, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης αποφάσισε την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Μεθώνη Δήμου Πύλου-Νέστορος» στον Άξονα Προτεραιότητας «08-Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι». Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 270.000€, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά την ανέγερση ενός ισογείου κτιρίου στο οποίο θα στεγαστεί το Περιφερειακό Ιατρείο της Μεθώνης. Το κτίριο θα αποτελείται από τρεις χώρους: δύο εξεταστήρια, γραφεία ιατρών και αίθουσα αναμονής ασθενών. Το Περιφερειακό Ιατρείο θα ανήκει στο Κέντρο Υγείας Πύλου.

Η θετική έκβαση ένταξης της πράξης κατασκευής του Περιφερειακού Ιατρείου Μεθώνης είναι αποτέλεσμα της εποικοδομητικής συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας και του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print