Σημαντικές ανακοινώσεις

Πρόταση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 9ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Τμήμα: Παράκαμψη Γιάλοβας» της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

Aνακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών Και Μεταφορών Γεν. Γραμ. Υποδομών Γεν. Δ/Νση Συγκ. Υποδομών Δ/Νση Οδικών Υποδομών [Δ13], Τμήμα Μελετών & Προγραμματισμού [Α] που αφορά πρόταση κήρυξης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Σας ενημερώνουμε πως η κινητή μονάδα του Κέντρου Κοινότητας του Ν. Μεσσηνίας, θα βρίσκεται στο Δήμο Πύλου – Νέστορος και συγκεκριμένα στο δημοτικό κτήριο Σουληναρίου