ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Σύνδεσμος Ύδρευσης “Καπετάν Τέλος Άγρας”

Η Δ.Ε.Υ.Α Πύλου είναι ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Έδρα της Επιχείρησης είναι η Πύλος. Η περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α Πύλου, στους τομείς δραστηριότητας της θα καλύπτει το σύνολο των εδαφικών περιφερειών των Δημοτικών Διαμερισμάτων, της Δημοτικής Ενότητας Πύλου. Σκοπός της Επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, καθώς και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 7 μελές και ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν:

1. Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος του Νικολάου (Αναπληρωτής: Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου)

2. Αντιπρόεδρος: Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου (Αναπληρωτής: Παναγιώτης Δαρσακλής του Ηλία)

Τακτικά μέλη:

3. Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου (Αναπληρωτής: Ιωάννης Ρούσσος του Κων/νου
4. Θεόδωρος Χαραμαράς του Κων/νου (Αναπληρωτής: Νικόλαος Βάγγαλης του Ανδρέα)
5. Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου (Αναπληρωτής: Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου)
6. Βασιλική Γιαννακοπούλου του Ιωάννη (Αναπληρωτής: Δημήτριος Διακουμής του Απόστολου)
7. Παναγιώτης Κρυφός του Γεωργίου (Αναπληρωτής: Ευθύμιο Πανουργιά του Ιακώβου)

Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τη σχετική απόφαση στην ηλεκτρονική σελίδα diavgeia.gov.gr, με τον κωδικό ΑΔΑ: 7Ξ83Ω1Β-Θ1Ο