Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης για την προστασία του Κάστρου Κορώνης

Την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό κατάστημα της Κορώνης, συνεδρίαση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία υπογράφηκε στις 15/5/2013 ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Πύλου-Νέστορος για τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας και διάσωσης του Κάστρου Κορώνης.

Στη συνεδρίαση, υπό την Προεδρεία του Δημάρχου Πύλου-Νέστορος κ. Δημητρίου Καφαντάρη συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων κ. Θεμιστοκλής Βλαχούλης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιώργος Μπακούρος, η Αντιδήμαρχος Πύλου-Νέστορος κα Πελαγία Λευτάκη, η Προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων κα Αγγελική Σίμωσι και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 26ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κα Ευαγγελία Μηλίτση.

Το θέμα της πραγματοποιηθείσας συνεδρίασης ήταν η παρακολούθηση και ολοκλήρωση των εργασιών καθώς και η πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών επί τόπου εργασιών και την εφαρμογή άμεσων μέτρων προστασίας του πρανούς της παράκτιας ζώνης του βόρειου πρανούς του Κάστρου Κορώνης. Ολοκληρώθηκε η εκτέλεση δειγματοληψιών και εργασιών καταγραφής και ερμηνείας της παθολογίας των βραχωδών πρανών στη νότια πλευρά καθώς επίσης οι εργασιών ψηφιακής σάρωσης με Laserscannerτης παράκτιας ζώνης και των πρανών του Κάστρου Κορώνης. Επιπλέον έγινε λεπτομερής παρουσίαση της μελέτης η οποία έχει ήδη κατατεθεί και εγκριθεί και πλέον εκκρεμεί η ημερομηνία δημοπράτησης της.

Οι εργασίες συνεχίζονται, προκειμένου να αντιμετωπιστεί συνολικά το θέμα της προστασίας και διάσωσης του σημαντικού αυτού αρχαιολογικού μνημείου. Οι ενέργειες και οι πιέσεις από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι επισημάνσεις του Δημάρχου προσωπικά για την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων, οδήγησαν στη θετική αυτή εξέλιξη. Το Κάστρο της Κορώνης, ζωντανό στοιχείο της πόλης και σημαντικότατο δείγμα αρχιτεκτονικής της συγκεκριμένης περιόδου αντιμετωπίζεται πλέον με τη δέουσα προσοχή.

Ο Δήμαρχος εκπροσωπώντας το σύνολο του Δήμου και των πολιτών εκφράζει για μια ακόμα φορά τις δημόσιες ευχαριστίες του απέναντι στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, καθώς, κατόπιν των δικών του οδηγιών οι Υπηρεσίες του Υπουργείου κινήθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά. Φυσικά, η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την άριστη συνεργασία, η οποία είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print