ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019