ΔΙΚΤΥΟ

ΤΟ ΜΙΝΑΓΙΩΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 8 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Την κατασκευή του αρδευτικού έργου στο Μιναγιώτικο ανακοίνωσε την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 στην Αθήνα, ο Υπουργός Σπήλιος Λιβανός σε εκδήλωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης