Μαργιάννης

Συμπεράσματα από τη συνεδρίαση της Ο.Ε.ΕΣ.Π. στην Κορώνη

Διευρυμένο συνήλθε στην Κορώνη το Σαββατοκύριακο, 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2022, το Διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και

Συνεδρίασε στην Κορώνη η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου

Για τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συζήτησαν τα μέλη της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος, στο ξενοδοχείο “Zaga Milos” στην Κορώνη το Σάββατο