ομοσπονδία

Συμπεράσματα από τη συνεδρίαση της Ο.Ε.ΕΣ.Π. στην Κορώνη

Διευρυμένο συνήλθε στην Κορώνη το Σαββατοκύριακο, 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2022, το Διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και