ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ

ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΟ ΜΙΝΑΓΙΩΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

Την κατασκευή του αρδευτικού έργου στο Μιναγιώτικο ανακοίνωσε την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 στην Αθήνα, ο Υπουργός Σπήλιος Λιβανός σε εκδήλωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης