ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΧΩΡΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ)