ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΔΕ- Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων – αστικού εξοπλισμού λιμένος Κορώνης και παραλιακής ζώνης τκ Μεθώνης”